HVORFOR VÆRE MEDLEM I TEAM SUPERNASJONAL (TSN):

TSN er en førerforening som har som formål å arbeide for best mulig samarbeid mellom førere/arrangører/NBF. 

TSN ved styret fremmer forslag til endringer fra våre medlemmer både mot NBF og arrangører. Sammen står vi sterkere.

Som medlem i TSN kan du være med å påvirke en sunn utvikling av sporten.

TSN arbeider for å fremme unge bilsportstalenter.

Som medlem i TSN opptas etter ønske alle førere og andre som er interessert i sporten. Dog begrenset til nasjonale klasser i hastighetsløp. Medlemskapet kan deles inn i flere typer medlemskap f.eks aktiv/junior/støttemedlem.

Som medlem kan du bl.a delta i et lukket medlemsforum ved hjelp av ditt eget passord. Få tilgang til styrereferater og legge ut annonser for kjøp/salg.
AKTUELT


Vi takker våre sponsorer:
Din Truckpartner Bil1 Gran Borge & Borge